Novinky 2024

Od 1.1. 2024 dochází opět ke zvýšení měsíční minimální mzdy z částky 17 300 Kč na 18 900 Kč. Hodinová sazba se pak zvýší z 103,80 Kč na 112,50 Kč.

Spolu s minimální mzdou vzrostou i zaručené mzdy v 8 skupinách prací dle jejich odpovědnosti a složitosti.

Skupina práce

2023

2024

Kč/hodinu

Kč/měsíc

Kč/hodinu

Kč/měsíc

1.

103,80

17 300

112,5

18 900

2.

106,50

17 900

116,10

19 500

3.

117,50

19 700

126,8

21 300

4.

129,80

21 800

129,8

21 800

5.

143,30

24 100

143,3

24 100

6.

158,20

26 600

158,2

26 600

7.

174,70

29 400

174,7

29 400

8.

207,60

34 600

225

37 800

Výše sazeb stravného pro zaměstnance – podnikatelská sféra

Délka pracovní cesty

2023

2024

5 – 12 hodin

129 Kč

140 Kč

12 – 18 hodin

196 Kč

212 Kč

nad 18 hodin

307 Kč

333 Kč

Základní sazby stravného v cizí měně 2024

Vyhláška č. 341/2023 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024 zvyšuje základní sazby zahraničního stravného oproti roku 2023 u těchto vybraných států:

Země se změnou sazby stravného u vybraných států

země

měnový kód

Měna

2023

2024

Estonsko

EUR

euro

40,-

45,-

Chorvatsko

EUR

euro

40,-

45,-

Lichtenštejnsko

CHF

švýcarský frank

65,-

70,-

Lotyšsko

EUR

euro

40,-

45,-

Lucembursko

EUR

euro

50,-

55,-

Maďarsko

EUR

euro

40,-

45,-

Norsko

EUR

euro

60,-

65,-

Španělsko

EUR

euro

45,-

50,-

Švédsko

EUR

euro

60,-

65,-

Základní sazby stravného u vybraných států

země

měnový kód

měna

sazba stravného

Alžírsko

EUR

euro

50,-

Belgie

EUR

euro

50,-

Bulharsko

EUR

euro

40,-

Estonsko

EUR

euro

45,-

Etiopie

EUR

euro

50,-

Francie

EUR

euro

50,-

Gruzie

EUR

euro

45,-

Chorvatsko

EUR

euro

45,-

Itálie

EUR

euro

50,-

Irsko

EUR

euro

50,-

Kypr

EUR

euro

45,-

Litva

EUR

euro

40,-

Lichtenštejnsko

EUR

euro

70,-

Lotyšsko

EUR

euro

45,-

Lucembursko

EUR

euro

55,-

Maďarsko

EUR

euro

45,-

Malta

EUR

euro

50,-

Německo

EUR

euro

45,-

Nizozemsko

EUR

euro

50,-

Pákistán

EUR

euro

40,-

Portugalsko

EUR

euro

40,-

Rakousko

EUR

euro

45,-

Řecko

EUR

euro

40,-

Rumunsko

EUR

euro

40,-

Slovensko

EUR

euro

35,-

Slovinsko

EUR

euro

40,-

Španělsko

EUR

euro

50,-

Švýcarsko

CHF

švýcarský frank

75,-

Turecko

EUR

euro

40,-

Ukrajina

EUR

euro

45,-

Velká Británie

GBP

anglická libra

45,-

Základní náhrady pro zaměstnance při použití soukromého vozidla za 1 km jízdy

Typ vozidla

2023

2024

Jednostopá vozidla, tříkolky

1,40 Kč

1,50

Osobní silniční motorová vozidla

5,20 Kč

5,60

Průměrné ceny PHM pro vyúčtování služebních cest zaměstnanců

Druh paliva

2023

2024

benzin aut. 95 0 Super

41,20 Kč

38,20

benzin aut. 98 0 Super

45,20 Kč

42,60

motorová nafta

34,40 Kč

38,70

Kilowatthodinu elektřiny

8,20 Kč

7,70

Přehled slev u fyzických osob

Typ slevy

2023

2024

Na poplatníka

30 840 Kč

30 840 Kč

Na částečnou invaliditu poplatníka

2 520 Kč

2 520 Kč

Na plnou invaliditu poplatníka

5 040 Kč

5 040 Kč

Držitel průkazky ZTP/P

16 140 Kč

16 140 Kč

Pro studenta

4 020 Kč

zrušena od 1.1.2024

Sleva na manžela(ku)

24 840 Kč

24 840 Kč

Sleva na manžela(ku) ZTP/P

49 680 Kč

49 680 Kč

Slevy na jedno vyživované dítě

15 204 Kč

15 204 Kč

Sleva na druhé vyživované dítě

22 320 Kč

22 320 Kč

Sleva na třetí a další vyživované dítě

27 840 Kč

27 840 Kč

Sleva za umístění dítěte

max. 17 300 Kč

zrušena od 1.1.2024

Sociální a zdravotní pojištění 2024

Výše minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění pro rok 2024 se odvíjí od průměrné mzdy stanovené pro daný rok. Pro rok 2024 je průměrná mzda ve výši 43 967 Kč. Maximální vyměřovací základ pro placení sociálního pojištění je v roce 2024 ve výši 2 110 416 Kč. Zdravotní pojištění nemá maximální vyměřovací základ.

Nemocenské pojištění

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo ve Sdělení č. 313/2023 Sb. zvýšení redukčních hranic pro výpočet dávek nemocenského pojištění. V 1. redukční hranici na částku 1 466 Kč, ve 2. redukční hranici na částku 2 199 Kč a ve 3. redukční hranici na částku 4 397 Kč.

Úprava redukční hranice pro náhradu mzdy:

 1. 1 466 * 0,175 = 256,55 Kč
 2. 2 199 * 0,175 = 384,83 Kč
 3. 4 397 * 0,175 = 769,48 Kč

OSVČ mají dobrovolnou účast na nemocenském pojištění. Pokud se tedy rozhodnou být plátci, je stanoven minimální základ 8 000 Kč, ze kterého je pak vyměřena záloha sazbou 2,7 %. Tedy 216 Kč měsíčně.

Splatnost sociálního pojištění je do konce daného kalendářního měsíce.

Zdravotní pojištění

Splatnost záloh na zdravotní pojištění je u OSVČ do 8. dne následujícího měsíce. Záloha za leden je tedy splatná 8. února 2024.

Vlivem zvýšení minimální mzdy se od 1.1.2024 zvýší i pojistné na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů. Výše pojistného vzroste z 2 336 Kč na 2 552 Kč. Splatnost první zálohy, tedy za leden, je stejně jako u OSVČ do 8. února 2024.

U osob, za které platí zdravotní pojištění stát bude výše pojištění 2 085 Kč za měsíc.

Minimální výše měsíčního pojistného pro OSVČ

Min. měsíční pojistné

2023

2024

sociální pojištění

-

-

hlavní činnost

2 944 Kč

3 852 Kč

vedlejší činnost

1 178 Kč

1 413 Kč

zdravotní pojištění

2 722 Kč

2 968 Kč

Nově je od 1.1.2024 povinnost platit nově stanovené minimální zálohy na sociální pojištění již od ledna daného roku, nikoliv až po podání přehledu, jak to platilo doposud.

Rozhodná částka zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost je 105 520 Kč.

Paušální daň

Poplatník, který je v paušálním režimu nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani přehledy sociálního a zdravotního pojistného. Termín pro podání přihlášek pro vstup do paušálního režimu je do 10. ledna 2024. Podmínky pro vstup do paušálního režimu OSVČ jsou následující:

 • Příjem až do 2 Kč, čili nesmí být plátcem DPH
 • Nesmí být v insolvenčním řízení
 • Nesmí mít příjmy ze závislé činnosti
 • Nesmí být společníkem o.s. či komplementářem k.s.

Od 1.1.2023 byly nově zavedeny 3 pásma paušální daně, kdy v každém pásmu bude jiná výše měsíčních paušálních záloh. Rozdělení do pásem je dle výše ročního příjmu OSVČ a jeho druhu podnikání, tedy kolika % paušál uplatňuje. OSVČ po zvolení svého pásma v něm musí zůstat po celé zdaňovací období.

 1. Pásmo
  • příjem do 1 Kč, nezáleží na druhu podnikání
  • příjem do 1,5 Kč, alespoň 75 % příjmů je s paušálem 80 % nebo 60 %
  • příjem do 2 Kč, alespoň 75 % příjmů je s paušálem 80% Měsíční výše zálohy pro rok 2024: 7 498 Kč

2. Pásmo

 • příjem do 1,5 Kč, nezáleží na druhu podnikání
 • příjem do 2 Kč, alespoň 75 % příjmů je s paušálem 80 % nebo 60% Měsíční výše zálohy pro rok 2024: 16 745 Kč

3. Pásmo

 • příjem do 2 Kč, nezáleží na druhu podnikání Měsíční výše zálohy pro rok 2024: 27 139 Kč

Splatnost zálohy je vždy do 20. dne v měsíci, na který je daná záloha určená.

Novinky v daních od roku 2024

Změna hranice progresivní sazby daně u fyzických osob

Od 1.1.2024 bude nově limit příjmů, který bude zdaněn 23 % sazbou daně začínat na 36násobku průměrné mzdy pro daný rok. Pro rok 2024 je tedy roční hranice ve výši 1 582 812 Kč. Měsíčně pak 131 901 Kč. Do této doby byla tato hranice stanovena z 48násobku průměrné mzdy.

Změna v uplatnění slevy na vyživovaného manžela

Od 1.1.2024 dojde k omezení slevy na dani na manžela/manželku. Nově bude tuto slevu uplatnit pouze ten, jehož manžel/manželka pečuje o dítě do 3 let věku a žijí ve společné domácnosti. Limit příjmů do 68 tis. Kč zůstává.

Zrušení slevy na studenta

Nově je od 1.1.2024 zrušena sleva na studenta, která v minulém roce byla ve výši 4 020 Kč.

Zrušení školkovného

Do této doby bylo možné uplatit si výdaje za umístění dítěte do školky do výše minimální mzdy. Tato sleva je od 1.1.2024 zrušena.

Omezení osvobození nepeněžních zaměstnaneckých benefitů

Od 1.1.2024 budou nepeněžní benefity poskytnuté zaměstnavatelem svým zaměstnancům osvobozené na straně zaměstnance pouze do výše poloviny průměrné mzdy (pro rok 2024 je to částka 21 984 Kč)

Od 1.1.2024 bude dále sjednocen pohled na zdanění peněžitého i nepeněžitého příspěvku na stravování z pohledá zaměstnavatele a zaměstnance. Nepeněžitý příspěvek na stravování bude podléhat stejnému režimu jako příjem peněžitý v roce 2023.

Změny v sociálním pojištění od 1.1.2024

Od 1.1.2024 bude pravidelně zvyšován minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ. Do této doby byl minimální vyměřovací základ stanoven na úrovni 25 % průměrné mzdy. Od 1.1.2024 dojde k jeho zvýšení na úroveň 30 % průměrné mzdy, od 1.1.2025 na úroveň 35 % a od 1.1.2026 na úroveň 40 % průměrné mzdy.

Pokud však OSVČ zahajuje nově hlavní samostatně výdělečnou činnost a v uplynulých 20 kalendářních letech ji nevykonávala bude vyměřovací základ 25 % průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok po dobu dvou prvních let od zahájení podnikání.

Pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost bude zvýšení minimální vyměřovací základ z 10 % na 11 % průměrné mzdy.

Zároveň bude zvýšen vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění OSVČ z 50 % na 55 % daňového základu.

OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění se zvýší sazba z 2,1 % na 2,7%

Zaměstnancům se zvýší sazba pojistného na sociální pojištění z 6,5 % na 7,1 % vyměřovacího základu.

Nově dochází od 1.1.2024 ke změně v povinnosti platby minimálních záloh na sociální pojištění. Do této doby se platila nová výše minimálních záloh až po podání přehledu. Nyní však bude povinnost platit nově platné minimální zálohy už od 1.1. daného kalendářního roku, stejně jako to platí u zdravotního pojištění.

Změny u dohod o provedení práce od 1.7.2024

Od 1.7.2024 bude zrušen limit pro odvádění pojistného u dohod o provedení práce, který byl to té doby 10 000 Kč. Nově budou od 1.7.2024 limity dva, a to první pro DPP u jednoho zaměstnavatele a druhý limit při souběhu prací na DPP u více zaměstnavatelů. Limit v případě jednoho zaměstnavatele bude tvořit 25 % průměrné mzdy. Limit při souběhu více dohod o provedení práce u více zaměstnavatelů bude ve výši 40 % průměrné mzdy.

Pokud tedy zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude odvedeno pojistné. Aby byla možná kontrola tohoto opatření bude zavedena evidence všech dohod o provedení práce a příjmů z těchto dohod.

Změna osvobození příjmu z hazardních her

Od 1.1.2024 je snížen limit osvobození u hazardních her z 1 000 000 Kč na 50 000 Kč.

Loterie a tomboly – pokud u loterií a tombol nepřesáhne příjem 50 000 Kč je výhra od daně z příjmů osvobozena. Pokud přesáhne, tak v tomto případě se jedná o srážkovou daň, kterou odvádí plátce daně – tedy pořadatel loterie či tomboly.

Ostatní hazardní hry – u těchto hazardních her je příjem osvobozen, pokud rozdíl mezi úhrnem výher a vkladů (tedy zisk) nepřesáhne 50 000 Kč.

Ohraničení osvobození příjmu z prodeje cenného papíru a podílu při splnění časového testu

Do této doby platilo, že po splnění časového testu mezi nabytím a prodejem cenného papíru (3 roky) či podílu (5 let) je příjem automaticky osvobozen. Od 1.1.2025 bude však tento příjem osvobozen pouze do výše 40 mil. Kč i při splnění časového testu.

Limity pro osvobození ostatních příjmů § 10 ZDP

Je zrušeno osvobození nahodilých a jednorázových příjmů do výše 30 000 Kč a nově je ostatní příjem osvobozen dle nových pravidel:

 • kumulativně – do 50 000 Kč (příjem ze státního příspěvku na stavební spoření, příjem z kurzového zisku při směnách peněz z účtu vedeného v cizí měně, nahodilé a jednorázové příjmy z nepodnikatelských činností a pronájmu movitých věcí,.. )
 • individuálně – do 50 000 Kč, srážková daň (podíl na likvidačním zůstatku, vypořádací podíl na r.o. a družstvu, výhry z loterií a tombol, výhry ze soutěží,..)
 • Bezúplatná plnění – nabytá příležitostně do úhrnu 50 000 Kč od téhož poplatníka
 • Příjem z chovu včel – 1 000 Kč na jedno včelstvo

Zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob

Od 1.1.2024 bude zvýšena sazba daně z příjmů právnických osob z 19 % na 21 %. Stejně tak bude změněna sazba srážkové daně z původních 19 % na 21 %.

Možnost vyloučení nerealizovaných kurzových rozdílů ze základu daně

Od 1.1.2024 mohou nově účetní jednotky využít možnost vyloučení tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů ze základu daně. Do základu daně by se pak tyto kurzové rozdíly promítly v tom účetním období, kdy bude jejich realizace. Aby mohla účetní jednotka vstoupit do tohoto režimu musí do 3 měsíců od prvního dne zdaňovacího období ohlásit tuto skutečnost a splnit podmínky:

 • Je účetní jednotkou a vede podvojné účetnictví
 • Není v likvidaci
 • Není dlužníkem v insolvenčním řízení
 • Podá oznámení správci daně o vstupu

Možnost volby funkční měny

Od 1.1. 2024 si budou moci firmy, které mají většinu transakcí v cizí měně (EUR, USD, GBP) vést v této měně účetnictví. Kritéria pro použití dané funkční měny mohou být jaká měna nejvíce ovlivňuje prodejní ceny zboží a služeb či konkurenční prostředí a které právní regulace státu se převážně podílejí na určení prodejní ceny zboží a služeb.

Omezení daňové uznatelnosti některých nákladů

Nově nebudou od 1.1.2024 daňovým nákladem odpisy z pořízeného automobilu (kategorie M1) nad 2 mil. Kč. To znamená, že daňově uznatelné odpisy z pořízeného automobilu budou maximálně ve výši 2 mil. Kč a převyšující část pořizovací ceny bude považována za daňově neuznatelný náklad.

Mimořádné odpisy

Od 1.1.2024 bude možné uplatnit mimořádné odpisy pouze pro bezemisní vozidla, která byla pořízená v období od 1.1.2024 do 31.12.2028.

Zrušení daňové uznatelnosti tichého vína

Od 1.1.2024 již nebude moci být tiché víno do 500 Kč zahrnuto do daňově uznatelných nákladů jako reklamní nebo propagační předmět.

Změna sazeb DPH

Od 1.1.2024 dojde k redukci počtu sazeb DPH, a to ze tří na dvě. Nově bude tedy základní sazba – 21

% a snížená – 12 %. Knihy budou úplně od DPH osvobozeny.

Daň z nemovitých věcí

Od roku 2024 se bude garáž v daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí vykazovat dle toho, jak je evidována v katastru nemovitostí, bez ohledu na to, zda odpovídá skutečnému stavu. Stejně tak to platí i naopak, pokud je nemovitost užívána jako garáž, ale v katastru nemovitostí je uvedena jako jiná stavba, je potřeba to do daňového přiznání uvést dle zápisu v katastru.

Zároveň s touto změnou se i zvýšila sazba garáže, a to z 8 Kč/m2 na 14,50 Kč/m2

Další změnou je změna u zpevněných ploch užívaných k podnikání. Do konce roku 2023 byly brány jako zpevněné plochy pouze ty pozemky, jež byly v katastru nemovitostí vedené jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří. Od roku 2024 je však zpevněnou plochou každý pozemek, který je užíván k podnikání a je zpevněn stavbou bez svislé nosné konstrukce, bez ohledu na to, jak je evidován v katastru nemovitostí. Podnikatelé by si tedy měli zkontrolovat svá daňová přiznání a porovnat se skutečností, zda mají veškeré zpevněné plochy uvedené v přiznání k dani z nemovitých věcí.

Za zpevněnou plochu se považuje ta plocha, která vznikla montáží či stavební technologií. Další rozpoznávacím znakem je nepropustnost vody. Jedná se například o asfalt, beton či dlažbu.