Novinky 2023

Od 1.1. 2023 dochází opět ke zvýšení měsíční minimální mzdy z částky 16 200 Kč na 17 300 Kč. Hodinová sazba se pak zvýší z 96,40 Kč na 103,80 Kč.

Spolu s minimální mzdou vzrostou i zaručené mzdy v 8 skupinách prací dle jejich odpovědnosti a složitosti.

Skupina práce

2022

2023

Kč/hodinu

Kč/měsíc

Kč/hodinu

Kč/měsíc

1.

96,40

16 200

103,80

17 300

2.

106,50

17 900

106,50

17 900

3.

117,50

19 700

117,50

19 700

4.

129,80

21 800

129,80

21 800

5.

143,30

24 100

143,30

24 100

6.

158,20

26 600

158,20

26 600

7.

174,70

29 400

174,70

29 400

8.

192,80

32 400

207,60

34 600

 Výše sazeb stravného pro zaměstnance

Délka pracovní cesty

2022

2023

5 – 12 hodin

99 Kč

129 Kč

12 – 18 hodin

151 Kč

196 Kč

nad 18 hodin

237 Kč

307 Kč

Základní sazby stravného v cizí měně 2023

Vyhláška č. 401/2022 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023 zvyšuje základní sazby zahraničního stravného oproti roku 2022 u těchto vybraných států

Země se změnou sazby stravného u vybraných států

země

měnový kód

Měna

2022

2023

Dánsko

EUR

euro

55,-

60,-

Finsko

EUR

euro

50,-

55,-

Polsko

EUR

euro

40,-

45,-

Švédsko

EUR

euro

55,-

60,-

Základní sazby stravného u vybraných států

země

měnový kód

měna

sazba stravného

Alžírsko

EUR

euro

50,-

Belgie

EUR

euro

50,-

Bulharsko

EUR

euro

40,-

Estonsko

EUR

euro

40,-

Etiopie

EUR

euro

50,-

Francie

EUR

euro

50,-

Gruzie

EUR

euro

40,-

Chorvatsko

EUR

euro

40,-

Itálie

EUR

euro

50,-

Irsko

EUR

euro

50,-

Kypr

EUR

euro

40,-

Litva

EUR

euro

40,-

Lichtenštejnsko

EUR

euro

65,-

Lotyšsko

EUR

euro

40,-

Lucembursko

EUR

euro

50,-

Maďarsko

EUR

euro

40,-

Malta

EUR

euro

50,-

Německo

EUR

euro

45,-

Nizozemsko

EUR

euro

50,-

Pákistán

EUR

euro

40,-

Portugalsko

EUR

euro

40,-

Rakousko

EUR

euro

45,-

Řecko

EUR

euro

40,-

Rumunsko

EUR

euro

40,-

Slovensko

EUR

euro

35,-

Slovinsko

EUR

euro

40,-

Španělsko

EUR

euro

45,-

Švýcarsko

CHF

švýcarský frank

75,-

Turecko

EUR

euro

40,-

Ukrajina

EUR

euro

45,-

Velká Británie

GBP

anglická libra

45,-

Základní náhrady pro zaměstnance při použití soukromého vozidla

za 1 km jízdy

Typ vozidla

2022

2023

Jednostopá vozidla, tříkolky

 1,30 Kč

1,40 Kč

Osobní silniční motorová vozidla

4,70 Kč

5,20 Kč

Průměrné ceny PHM pro vyúčtování služebních cest zaměstnanců

Druh paliva

2022

2023

benzin aut. 95 0 Super

44,50 Kč

41,20 Kč

benzin aut. 98 0 Super

51,40 Kč

45,20 Kč

motorová nafta

47,10 Kč

34,40 Kč**

Kilowatthodinu elektřiny

6,00 Kč

8,20 Kč*

* od 1.dubna 2023 byla změna z 6,00 Kč na 8,20 Kč

** od 1. července 2023 byla změna z 44,10 Kč na 34,40 Kč

Přehled slev u fyzických osob

Typ slevy

2022

2023

Na poplatníka

30 840 Kč

30 840 Kč

Na částečnou invaliditu poplatníka

2 520 Kč

2 520 Kč

Na plnou invaliditu poplatníka

5 040 Kč

5 040 Kč

Držitel průkazky ZTP/P

16 140 Kč

16 140 Kč

Pro studenta

4 020 Kč

4 020 Kč

Sleva na manžela(ku)

24 840 Kč

24 840 Kč

Sleva na manžela(ku) ZTP/P

49 680 Kč

49 680 Kč

Slevy na jedno vyživované dítě

15 204 Kč

15 204 Kč

Sleva na druhé vyživované dítě

22 320 Kč

22 320 Kč

Sleva na třetí a další vyživované dítě

27 840 Kč

27 840 Kč

Sociální a zdravotní pojištění 2023

Výše minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění pro rok 2023 se odvíjí od průměrné mzdy stanovené pro daný rok. Pro rok 2023 je průměrná mzda ve výši 40 324 Kč. Maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je v roce 2023 ve výši 1 935 552 Kč.

Nemocenské pojištění

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo ve Sdělení č. 319/2022 Sb. zvýšení redukčních hranic pro výpočet dávek nemocenského pojištění. V 1. redukční hranici na částku 1 345 Kč, ve 2. redukční hranici na částku 2 017 Kč a ve 3. redukční hranici na částku 4 033 Kč.

Úprava redukční hranice pro náhradu mzdy:

 1. 1 345 * 0,175 = 235,38 Kč
 2. 2 017 * 0,175 = 352,98 Kč
 3. 4 033 * 0,175 = 705,78 Kč

Zdravotní pojištění

Minimální záloha na zdravotní pojištění se od 1. ledna 2023 zvýší z částky 2 627 Kč na částku 2 722 Kč. Termín první zálohy za leden je do 8. února 2023.

Vlivem zvýšení minimální mzdy se od 1.1.2023 zvýší i pojistné na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů. Výše pojistného vzroste z 2 187 Kč na 2 336 Kč. Splatnost první zálohy, tedy za leden, je stejně jako u OSVČ do 8. února 2023. 

U osob, za které platí zdravotní pojištění stát bude výše pojištění 1 900 Kč za měsíc.

Minimální výše měsíčního pojistného pro OSVČ

Min. měsíční pojistné

2022

2023

sociální pojištění

-

-

hlavní činnost

2 841 Kč

2 944 Kč

vedlejší činnost

1 137 Kč

1 178 Kč

zdravotní pojištění

2 627 Kč

2 722 Kč

Rozhodná částka zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost je 96 778 Kč.

Novinky v daních od roku 2023

Novela silniční daně

 Dne 8. června 2022 byla ve sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o dani silniční č. 142/2022 Sb. Její účinnost je od 1.července 2022. Pro rok 2022 již byly zálohy na silniční daň zrušeny ministrem financí. Tato novela však ruší povinnost platby záloh i do budoucna, tzn. za rok 2022 se bude platit daň jednorázově v termínu do konce ledna 2023. Jestliže byla záloha v roce 2022 uhrazena, jedná se o přeplatek na dani, který bude při požádání vrácen. Předmětem silniční daně jsou pak dle novely pouze vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná kategorie O3 a O4. V překladu se jedná o nákladní vozidla nad 3,5 tun a přívěsy. Reálně však budou dani podléhat vozidla s nenulovou roční výší daně, která bude pouze u vozidel s určitým počtem náprav a od určité celkové hmotnosti (např. u vozidel se dvěma nápravami až od 12 tun). V praxi pak budou silniční daň platit pouze provozovatelé nákladních vozidel a přívěsů s hmotností nad 12 tun. Většině podnikatelů tedy zanikne povinnost podávání daňového přiznání k silniční dani, a to i prázdného.

Životní a existenční minimum

Od 1. ledna 2023 se zvyšuje o 5,2 % životní a existenční minimum. Jednotlivé hodnoty jsou uvedené v tabulce níže.

 

2022

2023

Životní minimum

   

Pro jednotlivce

4 620 Kč

4 860 Kč

Pro první dospělou osobu v domácnosti

4 250 Kč

4 470 Kč

Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti

3 840 Kč

4 040 Kč

Nezaopatřené dítě do 6 let

2 360 Kč

2 480 Kč

Nezaopatřené dítě 6 až 15 let

2 900 Kč

3 050 Kč

Nezaopatřené dítě 15 až 26 let

3 320 Kč

3 490 Kč

 Existenční minimum

2 980 Kč

3 130 Kč

Paušální daň a zvýšení limitu pro plátcovství DPH

Od 1.1.2023 se zvyšuje limit pro plátcovství DPH na 2 000 000 Kč. Osoby, jež nejsou plátci DPH a v průběhu prosince 2022 přesáhli hranici 1 mil. Kč se nemusejí stát plátci DPH, pokud tak nechtějí učinit dobrovolně. Stejně tak může poplatník, který byl dosud plátce DPH a nepřesahuje hranici 2 mil. Kč, z plátcovství DPH vystoupit, a to do 10. ledna 2023.

 Tato hranice tedy platí i pro možnost vstupu do paušálního režimu. Podmínky pro OSVČ pro možnost vstupu do paušálního režimu jsou tedy:

 • Příjem až do 2 mil. Kč – viz níže
 • Nesmí být v insolvenčním řízení
 • Nesmí mít příjmy ze závislé činnosti
 • Nesmí být společníkem v.o.s. či komplementářem k.s.

Poplatník, který je v paušální režimu nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani přehledy sociálního a zdravotního pojistného.

Pokud by chtěl poplatník z paušálního režimu vystoupit, je možné tak učinit vždy ke konci zdaňovacího období a podat oznámení o dobrovolném vystoupení nejpozději do desátého dne následujícího roku – pro rok 2023 tedy do 10. ledna 2023.

Od 1.1.2023 se nově zavádí 3 pásma paušální daně, kdy v každém pásmu bude jiná výše měsíčních paušálních záloh. Rozdělení do pásem je dle výše ročního příjmu OSVČ a jeho druhu podnikání, tedy kolika % paušál uplatňuje. OSVČ po zvolení svého pásma v něm musí zůstat po celé zdaňovací období.

 1. Pásmo
 • příjem do 1 mil. Kč, nezáleží na druhu podnikání
 • příjem do 1,5 mil. Kč, alespoň 75 % příjmů je s paušálem 80 % nebo 60 %
 • příjem do 2 mil. Kč, alespoň 75 % příjmů je s paušálem 80%

Měsíční výše zálohy: 6 208 Kč

 1. Pásmo
 • příjem do 1,5 mil. Kč, nezáleží na druhu podnikání
 • příjem do 2 mil. Kč, alespoň 75 % příjmů je s paušálem 80 % nebo 60%

Měsíční výše zálohy: 16 000 Kč

 1. Pásmo
 • příjem do 2 mil. Kč, nezáleží na druhu podnikání

Měsíční výše zálohy: 26 000 Kč

Datové schránky

Od 1.1.2023 budou automaticky zřízeny datové schránky:

 • Právnickým osobám – nejen firmám zapsaným v OR, ale i osobám zapsaným ve spolkovém rejstříku, nadačním rejstříku, rejstříku ústavů a dále společenstvím vlastníků jednotek či obecně prospěšným společnostem.
 • Fyzickým osobám – každé osobě samostatně výdělečně činné

Po zřízení je osoba povinna komunikovat přes datovou schránku. Komunikace přes datovou schránku s orgány veřejné moci je bezplatná. Zpoplatněná je pouze komunikace komerční – např. s bankami, pojišťovnami či dodavateli energií.

Zprávy se uchovávají a jsou k dispozici v datové schránce po dobu 90 dnů, po této době jsou automaticky smazány. Lze však využít placenou službu Datový trezor, či si datovou zprávu stáhnout nebo zprávu archivovat na Portálu občana – bezplatně do 500 MB.

Lhůtu zřídit datovou schránku povinným subjektům bude míst stát od 1.1.2023 tři měsíce, tedy do konce března 2023. Je tedy možné, že některým subjektům bude datová schránka zřízena a zpřístupněna až na konci března. Pokud by tedy například chtěli podat daňové přiznání dříve, mohou ještě využít papírovou formu podání. Povinnost komunikace přes datovou schránku vzniká okamžikem zpřístupnění datové schránky. Přístupové údaje zašle Ministerstvo vnitra bezodkladně po zřízení datové schránky. Zpřístupněním se bere okamžik prvním přihlášením do datové schránky, nejpozději je to však do 15. dnů po doručení přístupových údajů povinným osobám.

Za doručení dokumentu do datové schránky se považuje chvíle, kdy se do datové schránky přihlásí její majitel. Pokud se do datové schránky její majitel pravidelně nepřihlašuje, je dokument považován za doručený do 10 dnů, kdy byl do datové schránky přijat.

Zrušení EET

Od 27.3.2022 do současné chvíle byla elektronická evidence tržeb dobrovolná. Od 1.1.2023 však bude EET zrušeno úplně a systém EET už nebude více funkční. S tímto ukončením souvisí i konec povinnosti umístění informačního oznámení, ochrany autentizačních údajů a bloků účtenek. 

Zvýšení limitu pro podání daňového přiznání

Do této doby nemuseli lidé, jejichž roční příjem nepřesáhl hranici 15 000 Kč, podávat daňové přiznání z příjmů fyzických osob. Pro rok 2023 se však limit zvýší na 50 000 Kč. Tato nová hranice ale platí až pro přiznání za rok 2023, tedy pro daňové přiznání, které bude podáváno v roce 2024.

Dále daňové přiznání nemusejí podávat lidé, kteří měli příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele nebo od více zaměstnavatelů, ale nebyli zaměstnáni u více současně (u všech měli podepsané prohlášení k dani). Pokud mají tito zaměstnanci jiné příjmy, které nepřesahují 20 000 Kč (do této doby byla hranice 6 000 Kč), nejsou taktéž povinni podávat daňové přiznání za rok 2023.

Zvýšení limitu pro odvody u DPČ

Od roku 2023 je zvýšen limit pro odvod sociálního a zdravotního pojištění u dohody o pracovní činnosti. Do této doby byla hranice pro odvod 3 500 Kč, nyní se zvyšuje na 4 000 Kč. Pokud je tedy výdělek 3 999 Kč, žádné pojistné se neodvádí.

Stejná hranice platí o pro srážkovou daň, kdy ji lze uplatnit, pokud příjem není vyšší než 4 000 Kč. Nad tento limit se pak odvádí daň zálohová.

Změny kontrolní hlášení

Od roku 2023 se sníží pokuty o polovinu za pozdní podání/nepodání kontrolního hlášení fyzickým osobám, s.r.o. s jediným společníkem fyzickou osobou a čtvrtletním plátcům DPH.

Dále je i pro plátce DPH prodloužena lhůta pro podání následného kontrolního hlášení na 17 dnů od vyzvání finančního úřadu do datové schránky.

Mimořádná daň z neočekáváných zisků

Dne 28.11.2022 byla prezidentem republiky finálně schválena tzv. windfall tax neboli daň z neočekávaných zisků, jež vychází z parametrů Evropské unie a bude platit pro období 2023-2025. Tato daň se bude týkat velmi ziskových společností, které působí v oblasti výroby a obchodu s energiemi, petrolejářství, těžby a zpracování fosilních paliv a bankovnictví. Výpočet této daně bude jako rozdíl základů daně v aktuálním roce a průměrným základem daně za roky 2018-2021 navýšeným ještě o 20 %. Na tento rozdíl pak bude aplikována 60% sazba, která bude uplatňována nad rámec klasické daně z příjmů právnických osob (19 %).

I pro tuto daň bude povinnost platby záloh spolu se zálohami na daň z příjmů právnických osob. Tyto zálohy budou splatné již v roce 2023 a to přes fiktivně stanovenou daň z neočekávaných zisků za rok 2022.

Mimořádné odpisy

Součástí daňového balíčku podepsaného prezidentem ČR dne 28.11.2022 bylo i prodloužení mimořádných odpisů na majetek, jenž je zařazený v první a druhé odpisové skupině a pořízený v období 2022-2023, což navazuje na mimořádné odpisy majetku pořízeného v letech 2020-2021, které byly zavedeny z důvodu C-19. Bude tedy i nadále možné majetek z první odpisové skupiny odepsat bez přerušení za 12 měsíců (místo klasických 3 let) a majetek z druhé odpisové skupiny za 24 měsíců (místo klasických 5 let) - současně za prvních 12 měsíců bude možné uplatnit odpisy až do hodnoty 60 % vstupní ceny.